DARPA Collaborates with Tech Companies to Develop Autonomous Capabilities for Drones

Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obrony (DARPA) niedawno ogłosiła partnerstwo z pięcioma prominentnymi firmami branży technologicznej, z założeniem rozwijania nowoczesnych zdolności autonomicznych dla dronów wojskowych i komercyjnych. Inicjatywa, znana jako Rapid Experimental Missionized Autonomy (REMA), ma trwać 18 miesięcy i ma na celu umożliwienie dronom realizacji z góry zdefiniowanych operacji bez konieczności połączenia operatora.

W ramach tej współpracy, DARPA skupia się na rozwoju adapterów autonomicznych dla dronów oraz oprogramowania autonomicznego dla określonych misji. Dwie z wybranych firm, Anduril i RTX, mają za zadanie stworzenie interfejsu DA2, który będzie wykorzystywany przez szereg komercyjnych i wojskowych bezzałogowych systemów należących do grup 1-3. Z kolei Leidos, Northrop Grumman i SoarTech będą odpowiedzialne za rozwój usług autonomicznych misji (MAS) w celu ulepszenia dronów z operacji zdalnie sterowanych na wykonywanie autonomicznych misji, wykorzystując interfejs DA2 jako kluczowy komponent.

Program REMA jest napędzany celem szybkiego rozwoju zdolności autonomicznych poprzez iteracyjne spirale rozwojowe. Pierwsza faza tych spiral rozpoczęła się w grudniu, mając na celu stworzenie platform wyposażonych w autonomiczne funkcje, które mogą być stosowane w różnych systemach. Oczekuje się, że wykonawcy biorący udział w programie zaprezentują systemy autonomiczne w marcu.

Ta excitująca współpraca między DARPA a wybranymi firmami technologicznymi stanowi istotny kamień milowy w dziedzinie technologii dronów, przesuwając granice możliwości tych bezzałogowych systemów. Dzięki rozwojowi zdolności autonomicznych, przewiduje się, że drony wojskowe i komercyjne staną się jeszcze bardziej wydajne i wszechstronne. Postępy osiągnięte dzięki programowi REMA mają potencjał rewolucjonizacji różnych branż i stworzenia nowych możliwości wykorzystania dronów w szerokim zakresie zastosowań.

FAQ:

1. Co to jest program Rapid Experimental Missionized Autonomy (REMA)?
Program REMA to współpraca Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obrony (DARPA) z pięcioma prominentnymi firmami technologicznymi. Jego celem jest rozwinięcie nowoczesnych zdolności autonomicznych dla dronów wojskowych i komercyjnych.

2. Jak długo trwa program REMA?
Program REMA trwa 18 miesięcy.

3. Jaki jest cel programu REMA?
Celem programu REMA jest umożliwienie dronom realizacji z góry zdefiniowanych operacji bez konieczności połączenia operatora, tym samym rozwijając ich zdolności autonomiczne.

4. Jakie firmy biorą udział w programie REMA?
Pięć firm biorących udział w programie REMA to Anduril, RTX, Leidos, Northrop Grumman i SoarTech.

5. Jakie konkretne zadania zostały przypisane firmie Anduril i RTX?
Anduril i RTX mają za zadanie stworzenie interfejsu DA2, który będzie wykorzystywany przez komercyjne i wojskowe systemy bezzałogowe należące do grup 1-3.

6. Jakie konkretne zadania zostały przypisane firmom Leidos, Northrop Grumman i SoarTech?
Leidos, Northrop Grumman i SoarTech są odpowiedzialne za rozwój usług autonomicznych misji (MAS), w celu ulepszenia dronów z operacji zdalnie sterowanych na wykonanie autonomicznych misji, wykorzystując interfejs DA2.

7. Kiedy zostaną zaprezentowane systemy autonomiczne?
Oczekuje się, że wykonawcy biorący udział w programie REMA zaprezentują systemy autonomiczne do marca.

Definicje:

1. Autonomia: Zdolność urządzenia lub systemu do działania, podejmowania decyzji i wykonywania zadań bez udziału człowieka.

2. Drony: Bezzałogowe pojazdy latające (UAV), znane również jako drony, są systemami lotniczymi, które są operowane zdalnie lub autonomicznie, bez obecności ludzkiego pilota na pokładzie.

Related Links:
– Strona DARPA
– Anduril
– Leidos
– Northrop Grumman
– SoarTech

By